Mohou alternativní testy diagnostikovat spolehlivě Boreliozu?

Mohou alternativní testy diagnostikovat spolehlivě Boreliozu?

Podle nové studie vědců z British Columbia Centrum pro kontrolu nemocí je nemožné určit Boreliozu jen pomocí alternativních laboratorních testů. Tato studie byla publikována dne 16. června 2015. Autoři studie provedli kontrolní testy porovnávající pacienty s ADCLS (Alternative Diagnosis Chronic Lyme Syndrom - Alternativní diagnóza chronická Lymská Borelioza) a CFS (Chronic Fatigue syndrom - Chronický únavový syndrom) a porovnali jejich výsledky navzájem a to jak zdravé pacienty, tak i pacienty s chronickým onemocněním systémový lupus erythematodes (SLE). Subjekty podstoupily fyzikální vyšetření, vyšetření laboratorních testů, referenční sérologii pro Lymskou Boreliozu pomocí kritérií CDC referenční sérologii pro jiné s klíšťaty spojenými patogeny a exprese cytokinů.

"Mezi pacienty s diagnózou Lymské Boreliozy, můžeme pozorovat čtyři různé skupiny, do značné míry diferencované metodou diagnózy," uvádí Dr. David M. Patrick, MD, ze Školy Obyvatelstva a veřejného zdraví, University of British Columbia. "Jedním z nich je kontroverzní kategorie ADCLS (Alternative Diagnosis Chronic Lyme Syndrom - Alternativní diagnóza chronická Lymská Borelioza), v němž je diagnóza stanovena na základě klinických důvodů, není podpořena testováním regionální referenční laboratoře, ale spíše ve Western blotu kontrolně provedeném na americké nereferenční Speciálních laboratoři na Boreliozu (Lab A ). Tyto testy byly předmětem varování, pokud jde o jejich přesnost, nenabízejí při hledání boreliozy, pokud je přítomna žádnou výhodu, a mohou vést k falešně pozitivním výsledkům pro více než 50% lidí bez Lymské Boreliózy, kteří jsou testováni. "

Omezení této studie zahrnují malou velikost vzorku s nízkým výkonem detekce rozdílů mezi skupinami. "Ti, kteří mají diagnózu ADCLS (Alternative Diagnosis Chronic Lyme Syndrom - Alternativní diagnóza chronická Lymská Borelioza), si zaslouží komplexní zpracování a péči," dodávají autoři studie. "Mnozí budou splňovat definice případů pro CFS (Chronic Fatigue syndrom - Chronický únavový syndrom) a měly by být zahrnuty také metody Metagenomice, nebo Transkriptomika a jiné přístupy při hledání více pravděpodobných etiologií."

Metagenomika je soubor molekulárně biologických metod, který čerpá zatím největší dostupné množství genetických dat ze vzorku. Tyto testy jsou tak mnohem průkaznější, než testy založené na kultivaci, jsou však také mnohem dražší a kontroverznější. Koncept Metagenomiky stejně jako pojem Metagenom je používán od 90. let 20. století. Počátky Metagenomiky však existovaly již mnohem dříve. Jak prvotní formy Metagenomiky můžeme chápat například studie založené na analýze 16S rRNA genů amplifikovaných z DNA, která byla izolována přímo ze vzorku. 

Většinu z mikroorganismů je v přirozeném prostředí těžké izolovat a kultivovat je pak dále v laboratorních podmínkách. Metody nezávislé na kultivaci jsou nezbytné pro porozumění genetické rozmanitosti, struktury populace a ekologické role většiny mikroorganizmů. Metagenomické průzkumy založené na izolaci celkové DNA jsou značně aplikovány při klasifikaci druhů, funkční anotaci genů, asociační analýze a analýze signálních cest na úrovni DNA.

Transkriptomika je podobor stanovující zapojování a vypojování souboru mRNA transkriptů v určitém typu buněk nebo tkání a změny exprese genů vyvolávané chorobami. Transkriptom je pak kompletní sada transkriptů buňky v daném vývojovém stádiu a fyziologických podmínkách. Transkriptomika je katalogizace všech druhů transkriptů, určuje transkripční genové struktury ve smyslu jejich transkripčního startovacího místa. 

Autoři studie testovali 13 případů s ADCLS (Alternative Diagnosis Chronic Lyme Syndrom - Alternativní diagnóza chronická Lymská Borelioza), z nichž 12 bylo diagnostikováno jednou alternativní laboratoří v USA. Postižení byla významná u pacientů s ADCLS i CFS, včetně neschopnosti pracovat na plný úvazek, poruchy spánku, hluboká únava, obě tyto skupiny měly výrazné rozdíly ve srovnání s kontrolami. Nicméně, ADCLS (Alternative Diagnosis Chronic Lyme Syndrom - Alternativní diagnóza chronická Lymská Borelioza) případy se významně nelišily od CFS (Chronic Fatigue syndrom - Chronický únavový syndrom) případů v některém z měřených parametrů.

"Lymská Borelioza diagnostikovaná alternativními laboratorními metodami je k nerozeznání od CFS (CFS - Chronic Fatigue syndrom - Chronický únavový syndrom) i podrobným klinickým a laboratorním hodnocením," uvádí autoři. "Nesouhlasné testy na Lymskou Boreliozu pravděpodobně představují falešně pozitivní výsledky z alternativní laboratoře v našem nízkém nastavení prevalence [v Britské Kolumbii]."

Ze studie tak vyplývá, že na takto malém testovacím vzorku se neukázala účinnost alternativních laboratorních testů jako dostatečná pro jejich hojné využívání. Pomocí testů se nepodařilo prokázat rozdíl v diagnózách u pacientů s Chronickým únavovým syndromem a s chronickou Boreliozou. Sami autoři uvádějí, že ve studii budou pokračovat. Je tedy otázkou, jakým způsobem budou v budoucnu využity například kombinované diagnostiky pomocí kultivačních i alternativních přístupů.