Prof. Sievers: Novinky v chronické neuroborelioze s neobvyklými aspekty

Úvodem dr. Fritsche představuje jeden nedávný případ ze své praxe a ukazuje obrázek erythema migrans. Pacient pracoval na zahradě, kde se mu zakouslo klíště. Po cca 3 hodinách pacient klíště odstranil. Přesto se mu během méně než 24 hodin udělala v pravém třísle skvrna o velikosti 5-7cm.

Prof. Sievers: Novinky v chronické neuroborelioze s neobvyklými aspekty

Přednáška Dr. Markuse Fritzscheho, 30. 11. 2005 v Bernu

Borelie umí měnit svůj  genetický materiál, na rozdíl od ostatních bakterií se dokáží vzdát potřeby železa při svém růstu, ale potřebují místo něj zinek.To je vysvětlení pro výbušný růst této infekce během prvních dnů, protože borelie v našich makrofázích indukují tvorbu tzv. metaloproteinu (metaloproteiny – bílkoviny obsahující kov, jako např. hemoglobin obsahující železo). Metaloprotein 9 je obsažen v kůži a mozkových plenách, obsahuje zinek, je součástí buněčných stěn, má důležitou funkci v imunitním systému. U těhotných žen je ve velkém množství obsažen v placentě. Borelie nemohou tento metaloprotein samy vyrábět, a tak přinutí naše buňky, abychom pro ně tuto látku vytvářeli. Tak narušíme naše vlastní buněčné svazky ve prospěch borelií, které se pak během krátké doby mohou rozšířit po celém těle.

Borelie jsou známé teprve asi čtvrt století. Víme ale, že se v naší oblasti vyskytují již bezmála 75 let. Tehdy objevil v Heidelbergu Dr. Gabriel Steiner borelie v mozku pacienta s roztroušenou sklerózou. Dr. Steiner byl napaden svými kolegy z oboru, kteří samozřejmě vše věděli lépe. Dr. Fritzsche ukazuje obrázek z roku 1928, kde byly s pomocí metody barvení stříbrem (používána při průkazu treponema pallidum) prokázány spirochety v histologických preparátech lidského mozku. Tehdy také byly v Bernu, v institutu Dr. Simonse, nalezeny další důkazy spirochét v mozkomíšním moku žijících  pacientů s RS. Zde byly prokázány žijící formy spirochét. Objev Dr. Steinera byl popřen především jeho americkými kolegy. Kolegové tvrdili, že to jsou bakterie, které byly zaneseny do těchto míst při nesouvisející infekci, a tak bylo prohlášeno že  spirochety bakterií v mozku pacientů s RS jsou druhotnou infekcí a nejsou primárně odpovědné za onemocnění.

Dr. Steiner má argumenty na své straně. Nenalezl spirochety v mrtvých, zjizvených tkáních, ale v aktivních oblastech, odkud se zánět rozšíří do mozku. Kromě toho zjistil, že spirochety jsou ještě aktivní, nejsou to odumřelé bakterie a podélně se dělí, jak je pro borelie typické. Tyto poznatky jsou z publikace Dr. Steinera z 50tých let. Podélné dělení, které je zcela specifické pro borelie bylo dokonce prokázáno již v první publikaci z roku 1928.

Dr. Steiner má ve své první publikaci a zvláště v jeho pozdějších publikacích velmi přesně popsáno, že se u těchto borelií jedná o dvoufázový patogenní mechanismus. Na jedné straně spirochetální struktury, které ale na okrajích vytvářejí tzv. boule nebo blebsy a také cystické struktury. Dr. Steiner definoval cystické formy jako přezimující formy. Formy, které mohou v chronickém stavu persistovat v našem organismu, především v mozku. Do tehdejší doby nebyly o L-formách (cystické struktury, které různé bakterie mohou zaujímat viz http://lekarske.slovniky.cz/pojem/l-forma2) ještě žádné zprávy. Víme teprve krátkou dobu, že spirocheta Borrelia burgdoferi skutečně takové formy tvoří. Dr. Fritsche ukazuje snímky cystických forem na preparátech dr. Mursice zpracovaných elektronovým mikroskopem. Tato změna povrchové struktury představuje pro borelie mechanismus, který jim pravděpodobně pomáhá vyhnout se imunitnímu systému.

Dodnes ještě stále není přijat názor, že Borrelia burgdoferi je příčinou roztroušené sklerozy - navzdory publikovanému výzkumu bratří Brorsonů z Norska. Tito odebrali mozkomíšní mok 10ti pacientům s RS a odstředili speciální šetrnou metodou. Tak mohli u 8 z 10ti pacientů prokázat cysty barvením a u 10ti z 10ti pacientů s RS objevili specifické protilátky proti cystám Borrelia burgdoferi. Potom byl odebrán mozkomíšní mok kontrolní skupině a byly hledány podobné struktury, aby se zjistilo, jestli tyto struktury nemohou být přeměněné normální buňky, které v sobě všichni nosíme. Z pěti pacientů kontrolní skupiny byly cysty nalezeny jen u jednoho z nich. Při dalším zkoumání vyšlo najevo, že se jedná o pacienta, který dříve onemocněl lymskou boreliozou a měl erythema migrans. Z toho Brorsonovi usoudili, že se jedná o cysty Borrelia burgdoferi a ne něco jiného. Cysty od pacientů s RS byly kultivovány v růstovém médiu a podařilo se získat živé spirochetální formy. Tím se dostáváme zpět o téměř jedno celé století do doby Dr. Steinera. V té době v Anglii dával opicím druhu makak rhesus  Dr. Adams mozkomíšní mok pacientů s RS. Po několika měsících byly nalezeny pohybující se spirochety u dvou opic. Ví se tedy, že RS, nemoc, jejíž příčina dodnes není oficiálně známá, lze přenést na zvířata a najít spirochety. Tento Adamsův popis spirochét se opět přesně shoduje s boreliemi. (snímek dr. Mursice, studie bří. Brorsonových a další články o cystických formách Bb: http://home.pon.net/caat/lyme/cyst_phase/cyst_phase1.html)

Dr. Fritzsche, na základě nálezu borelií v mozku pacientů s RS, prezentuje teorii o přenosu ptáky, kteří dle literatury borelie přenášejí. Je všeobecně známo, že Borrelia garinii napadá především mozek. To, že Bg napadá právě mozek, souvisí s teplotou mozku 38 stupňů. Při 38 stupních Borrelia garinii optimálně roste. Mořští ptáci, jako albatros nebo racek, mají také teplotu kolem 38 stupňů. Proto dr. Frizsche prošetřoval možnost roznášení nemoci mořskými ptáky. Mimo jiné existuje velká přehledná italská práce, kde autor popsal, jak častá je RS ve světě a jaké je rozložení jejího výskytu. V tropických oblastech se RS nevyskytuje vůbec (ani klíšťata). V naší oblasti máme typické členění, které musí být závislé na teplotě. Od 37° zeměpisné šířky klesá četnost případů RS.

Další údaje poskytl profesor Olson. Sbíral speciální druhy klíšťat – Ixodes uriae na Aljašce, Newfoundlandu, Severní Americe, Jižní Africe a Novém Zélandu. V těchto druzích byly prokázány borelie. Rovněž také změřil a popsal koncentrace borelií v klíšťatech. Jedná se právě o druh Borrelia garinii, který byl nalezen po celém světě.

Nejen geografie hraje roli v rozšíření nemoci, ale také teplota a roční období. Dr. Fritzsche shromáždil údaje o sezónním výskytu klíšťat a současně sezónním výskytu RS. Ví se, že dítě narozené na jaře má o něco vyšší pravděpodobnost onemocnění RS. Toto víme už dlouho, nazývá se to porodní přírůstek v roztroušené skleroze.  Dr. Fritzsche nalezl dvě oblasti (Kanadu a Dánsko) kde mohl porovnat míru porodnosti dětí s RS a normální míru porodnosti podle sezónního výskytu klíšťat rodu Ixodes. Křivka výskytu klíšťat se opět odráží přesně v nárůstu porodů pacientů s RS.

Hypotéza: Víme, že u většiny nositelů chronické žloutenky typu B se nemoc přenese při porodu. Dítě je imunologicky nevyvinuté. Při porodu dochází k výměně krve mezi dítětem a matkou a virus se přenese. Protože dítě se neumí proti viru správně bránit, zůstává chronickým nositelem po zbytek svého života. Dr. Fritzsche je přesvědčen, že u RS je to přesně totéž. Borelie jsou přeneseny při narození, a protože imunitní systém novorozenců nebude připraven na infekci, stane se chronickým nosičem borelií, což později povede k zánětu mozku, který minimálně u části pacientů vyvolává RS.

Roztroušená skleroza má pravděpodobně rozmanité příčiny, ale když znáte jednu z nich, pak můžete léčit alespoň skupinu pacientů. Toto se provádí jednoduchým způsobem. Vhodná léčba byla zveřejněna. Jde o dvě různá antibiotika. Jedno z nich je efektivní proti spirochetální formě, a pak další, které je schopno zasáhnout a zabít cystické L-formy borelií.

Tak jako u RS odráží křivka porodnosti u schizofrenie křivku výskytu klíšťat. Veškeré studie, kde máme potřebné podklady (alespoň 3000 pacientů v jedné studii), ukazují na vysokou porodnost dětí s tímto onemocněním v zimě a na jaře. Existuje přes 500 studií, které tento sezonní výskyt porodů dětí se schizofrenií dokazují. Je ale jen málo studií, které zahrnují víc jak 3000 pacientů. Geografické složení průkazných studií pochází právě z oblastí, které jsou domovem pro klíšťata rodu Ixodes.

Otázky z publika:

1) Existují také pacienti s RS, kteří nemají v sobě žádné borelie?

Odpověď dr. Fritsche:

Pravděpodobně ano. Vycházíme z toho, že se u skupiny pacientů s RS jedná o syndrom, také podle popisu chronických zánětlivých procesů v mozku, který je diagnostikován klinicky. Domníváme se, že se jedná o infekční prostředí, na jehož vývoji se mohou podílet také jiné patogeny než Borrelia burgdorferi. Není naším úkolem dokázat, že jiné patogeny nejsou odpovědné za RS, ale je na čase přijmout názor, že alespoň u části pacientů s RS borelie hrají roli. Ve výše uvedené studii Brorsonových byly skutečně u všech pacientů s RS prokázány cystické formy borelií.

2) Které antibiotikum působí proti cystickým formám?

Dr. Fritzsche:

Jedná se o Fasigyn (tinidazol). To bylo zjištěno zmíněným norským výzkumem. Z borelií byly vyšlechtěny cysty a vystaveny tinidazolu. Tinidazol se koncentruje v cystách. O tinidazolu se s jistotou ví, že velmi dobře proniká do mozku, přes buněčnou membránu a vstupuje do buněk. In vitro tinidazol účinkuje, in vivo zatím nemáme žádné poznatky. Další antibiotikum je minocyklin, který dobře proniká do mozku a likvoru a je účinný proti Borrelia burgdorferi. Je vhodný pro pacienty s RS, protože má protizánětlivé účinky. Pokud někdo nevěří roli Borrelia burgdorferi v RS, může přesto použít minocyklin s pozitivním účinkem. S beta-interferonem se neuzdravil žádný pacient (viz http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0200/med200_45.html). Terapie stojí na každého pacienta 20-30 tisíc švýcarských franků za rok. Minocyklin je vhodné atb, jehož patent už vypršel.

3) Proč mohou být nalezeny v krvi pacientů s boreliozou pozitivní protilátky a v likvoru negativní? (tazatelem je postižený pacient, který dostal diagnozu RS v roce 1983 a o 16 let později diagnózu neuroborelioza na základě pozitivních protilátek v likvoru, přestože byla serologie negativní).

Dr. Fritzsche:

To jsou dvě věci, které mohou být mylně interpretovány. U podezření na neuroboreliozu nebo RS by měla být provedena také diagnostika z likvoru. L- formy umožnují boreliím držet se dlouhou dobu v našem těle a unikat imunitnímu systému.

Odpovídá prof. Sievers:

Diagnóza je obtížná. Borrelia burgdorferi se umí při infekci rozšířit z místa průniku do těla.  Potom už nemusí být v krvi nalezeny žádné borelie: negativní výsledek PCR testu. Serologie pomocí testu Western blot může ale ukázat také pozitivní výsledek. PCR z krve může mít negativní výsledek, v kloubním punktátu nebo likvoru ale pozitivní.

K tomu doplňuje Dr. Meerová:

Našli jsme pomocí PCR Borrelia burgdorferi v krvi chronických pacientů, a to nejen při čerstvé infekci. Pomocí důkazu protilátek v chronickém stadiu jsem zjistila, že velmi mnoho pacientů je pozitivních jen a pouze v testu Western Blot IgM Borrelia garinii v proteinu p22 (OspA),  a že tato pozitivita se mění během léčby. Obecný testovací princip je chybný. Když je test (myšleno Elisa) negativní, už se vůbec neprovádí WB test. Přitom dochází k omylu, když mají tito pacienti se zdánlivě negativním výsledkem pozitivní WB v IgM, který svědčí o persistující infekci.

4) Otázka k imunitním procesům a chronické borelioze:

Pořád znovu se mluví o chronické borelioze, kdy přežívají borelie v těle ve formě cyst nebo spirochet. Dříve bylo toto tvrzení (spojení borelioza+autoimunita) kontroverzní. Je to dnes tak, že se uvádí obě možnosti?

Prof. Sievers:

Vzhledem k tomu, že se protilátky proti Borrelia burgdorferi mohou působit proti buňkám vlastním, je možné obojí, borelioza i autoimunitní onemocnění, mohou existovat vedle sebe. Bohužel k tomu neexistuje jednotný důkaz, ale možnost, že borelie způsobují autoimunitní onemocnění, je diskutována.

5) Je pacient nakonec nemocný, protože dostal borelie při přenosu z matky, nebo je nemocný na základě genetických změn způsobených boreliemi, nebo obojí?

U RS vycházím z toho, že patogen je stále přítomen. U schizofrenie si to nemyslím. Protože tam probíhá přenos na embryo už při uchycení v děloze. Tedy o 9 měsíců dříve, což by mohlo být zřejmé z genetické porovnávací studie. U RS nastává přenos při porodu. Myslím si, že v případě schizofrenie antibiotika nepracují. U schizofrenie nejsme ještě tak daleko, výzkumy nyní probíhají, ale je zřejmé podezření, že je geneticky podmíněná a infekce představují rizikový faktor, který se může projevit na pozdějším průběhu onemocnění. To je ale zatím pouze hypotéza.

6) Co je Fasigyn a jaké vedlejší účinky od něj můžeme očekávat?

Dr. Fritzsche:

Fasigyn je lék, který má minimální vedlejší účinky, proto se již přes 30 let používá u běžných infekcí. Patent již prošel. Vedlejší účinky jsou minimální, mírnější než u Betaferonu. Samozřejmě musí člověk u každého léku zvážit riziko. Fasigyn má oproti antimalarikům výhodu, že je to antibiotikum, což je léčebně lépe odůvodnitelné. Není mi známo, že by lidé brali Fasigyn delší dobu. Ale také to nebylo nutné. Když se zničí cystické formy, jsou pryč. Musí se samozřejmě podávat antibiotika proti spirochetálním formám. Jinak se může jedna forma přeměnit v druhou. Minocyklin se může užívat delší dobu, protože má protizánětlivé účinky a vedlejší účinky jsou minimální. Proto je předepisován také pacientům s akné na delší dobu.

7) Jak působí jód na erythema migrans?

Určitě je dobré vpich vydesinfikovat jodem. Ale když už se erythema migrans udělá, potom se léčit pouze antibiotiky. Borelie, které jsou již ve tkáních a krvi, se desinfekcí nezabijí.

8) Je známo, že pro přenos Borrelia burgdorferije potřeba 24 hodinová doba přisátí. Dnes víme o příkladech, kdy se přenos uskuteční za podstatně kratší dobu. Jak to tedy je?

Prof. Sievers:

Na toto téma existuje spousta publikací. Nedá se nic jednoznačně říci. Borelie jsou vázány svým povrchovým proteinem OspA na TROSPA receptor ve střevě klíšťat. Doba přenosu je jistě závislá na tom, jestli je již krev ve střevě klíštěte. Podle všeho to jde mnohem rychleji, než se obvykle myslí. Včasné odstranění klíštěte může chránit před infekcí Borrelia burgdorferi, ale ne před klíšťovou encefalitidou.

9) K tématu aktivní borelioza existují různé názory. Co pomáhá efektivně kromě antibiotik? Co můžete říct k alternativní léčbě jako např. biorezonance, terapie magnetickým polem, infuze, interleukiny 1+2, léčba horečkou atd.?

Prof. Sievers:

(V první chvíli jsou oba přednášející trochu bezradní) O tom máme příliš málo údajů. Snažil jsem se něco o tom najít. Viděl jsem, že těmito tématy se zabývají v USA. Tam se ale vyskytuje pouze Borrelia burgdoferi sensu stricto. S ozonoterapií mají prý v USA dobré zkušenosti. Ale máme k tomu tak málo podkladů, že nemohu říct nic bližšího. Z mikrobiologického hlediska musí být patogen usmrcen, a to je možné pouze antibiotiky – a to těmi správně zvolenými. Otázkou je, co musí antibiotika umět. Jak je to s poločasem rozpadu? Umí pronikat do buněk? Mají dobrý průnik do tkání? Jaká je rozpustnost v tucích? Procházejí hematolikvorovou bariérou? Léčbu můžeme vyhrát, pokud najdeme to správné antibiotikum. Borelie přecházejí z pohyblivé spirochetální do cystické formy. Obě formy by měly být antibiotiky zničeny. Možné jsou kombinace atb. Tetracykliny jsou účinné proti boreliím uvnitř buněk. Doxycyklin má velmi dobrý průnik do kloubních tekutin, ale špatný průnik do centrálního nervového systému (likvor). Minocyklin proniká hematolikvorovou bariérou. Tinidazol (Fasigyn) a hydroxychloroquin (Plaquenil) jsou předepsány kvůli účinkům na cystické formy. Kombinace antibiotik se na léčbu lymské boreliozy jasně doporučují. Účinnost imunitního systému proti boreliím, které se imunitní odpovědi zčásti umějí vyhnout, je dalším faktorem v uzdravení.

10) Proč doktoři v této situaci neřeknou, co je třeba dělat? Já nevím, kde je problém, doktoři nevědí, co dělat a laboratoř říká, že musíte hned něco podniknout. Nakonec se dostanete k Dr. Satzovi, musí se udělat znovu všechna vyšetření, včetně lumbální punkce. Nyní po třech měsících bude léčba zahájena. A já teď nevím, jestli je Rocephin (ceftriaxon) tou správnou volbou. Kdo může konkrétně říci, které atb je to pravé?

Prof. Sievers:

To se musíte zeptat Dr. Satze, Fritzsche nebo Dr. Meerové. Jsou lékaři, kteří se angažují a mají zkušenosti. Určitě mají rozdílné zkušenosti. Je třeba vyslechnout všechny názory. Já bych nebral žádný Rocephin, nýbrž tetracyklin, jako je minocyklin.

Dr. Fritzsche:

Nedávno jsem posílal můj článek Dr. Satzovi. Snažím se prosadit studii, která by se měla udělat. Všechno se ale točí kolem peněz. Příklad: Psal jsem do firmy, která vyrábí Plaquenil (antimalarikum). Chtěl jsem vidět data o průniku skrz hematolikvorovou barieru. Nedostal jsem žádnou odpověď. Ale takový je svět. Patent léku už vypršel, a tak se na tom nedá víc vydělat.

Prof. Sievers:

Narazil jsem na jednu publikaci, kde bylo řečeno, že Rocephin (ceftriaxon) neproniká do mozku. Farmaceutické firmy pořád tvrdí, že Rocephin má průnik do mozku a všichni doktoři tomu věří. Při výzkumech byly myši průběžně testovány a žádná neměla Rocephin v mozku - narozdíl od tetracyklinů. Dobře, taková publikace může způsobit pochybnosti. Když člověk nyní hledá na internetu o Rocephinu a hematolikvorové bariéře, najde různé články, které potvrzují, že Rocephin proniká do mozku.

Volný překlad: Verunacek, Radka 6/2009

Zdroje:
[1] Liga für Zeckenkranke http://www.zeckenliga.ch/downloads/Zusammenfassung%20Vortrag%20Fritzsche.pdf

Tento článek je součástí Sieversova léčebného protokolu pro léčbu chronické neuroboreliozy.
Celý Sieversův léčebný protokol ve formátu PDF si mužete stáhnout v sekci Ke stažení