Co je to Lymská borelióza?

Lymská borelióza (Lyme borreliosis) je infekční nemoc vyvolaná bakteriemi Borrelia burgdorferi. Borelióza je nejčastější onemocnění přenášené klíšťaty v České republice. Borelie patří ke spirochetám, což jsou bakterie spirálovitého tvaru, pohybující se pomocí bičíků. Patří mezi ně i původce syfilis a leptospirózy. Borelióza je také naší nejčastější zoonózou (nemocí pocházející ze zvířat). V přírodě jsou rezervoárem borelií zejména drobní hlodavci, ale i větší zvěř, v domácnostech jimi mohou být i psi a kočky. Pes může boreliozou také onemocnět, divoká zvířata v sobě infekci nosí, ale jsou zdravá.

Typické projevy boreliózy (nemoci), kožní a nervové, byly popsány v Evropě už před více než sto lety, ale původce - spirocheta B. burgdorferi - byla objevena až v osmdesátých letech 20. století v USA. Jedná se o gramnegativní, mikroaerofilní spirochetu ve tvaru tenké (0,2 µm), dlouhé (4-30 µm) spirály se čtyřmi až patnácti závity. Má 7 až 9 bičíků, které vystupují na konci těla z bazálních disků a obtáčejí buňku pod vnější stěnou. Její rozmnožovací cyklus trvá asi 12 - 18 hodin (u běžných bakterií jsou to minuty - desítky minut).

Bakterie Borrelia burgdorferi, její druhy a kmeny

Borrelia burgdorferi s.l. v elektronovém mikroskopu, barveno PTA, x4000
Borrelia burgdorferi s.l. v elektronovém mikroskopu
(barveno PTA, x4000)

Druh bakterie Borrelia burgdorferi se rozděluje do několika dalších kmenů, v České republice se vyskytují nejčastěji Borrelia garinii, Borrelia afzelii a Borrelia burgdorferi sensu stricto. Nelze běžným vyšetřením poznat, jakým kmenem borelií je nemocný nakažený, ale každý kmen vyvolává trochu jiné příznaky onemocnění a každý je jinak odolný k léčbě.

Léčba Lymské boreliózy

Jako každá bakteriální infekce, i Lymská borrelióza se léčí antibiotiky. Zatím však na tuto infekci nebyla nalezena zcela spolehlivá léčba. Klíčové je nasazení antibiotik včas, v počátku onemocnění. Pokud se v místě přisátí klíštěte vytvoří typická skvrna - erythema migrans, je třeba ihned navštívit lékaře, který nasadí okamžitou antibiotickou léčbu. Asi polovině nakažených se bohužel skvrna nevytvoří. Někteří nemocní si ani nevzpomínají na klíště - to může po sání samo odpadnout, aniž by si ho člověk všimnul, navíc jsou v poslední době diskutovány i možnosti přenosu prostřednictvím komárů nebo jiného hmyzu.

Stadia onemocnění Lymskou boreliózou a perspektiva úplného uzdravení

"Perspektiva úplného uzdravení je závislá na stadiu onemocnění. Pohybuje se mezi 90% u akutních lokalizovaných forem po 30 % u chronických forem onemocnění. Lymská borelióza není onemocnění primárně smrtelné, a jeho klinické projevy nebývají dramatické - mnohdy však nemocné traumatizuje a uvádí v rozpaky jejich lékaře svým torpidním průběhem, recidivami a tendencí k chronicitě. Úporné subjektivní potíže kontrastují s chudým fyzikálním nálezem a rozpačitými laboratorními výsledky. To vše vede k rozporným lékařským závěrům, konfliktům s nemocnými, ale také s posudkovými lékaři a ne vzácně i k soudní při. A mezitím rozladěný nemocný "dospěje" do invalidního důchodu, nebo výrazné subjektivní potíže jej zbaví schopnosti soustavné výdělečné činnosti."

Tolik citace z oficiálního výukového materiálu na LF MU Brno. Podle názorů světových odborníků na léčbu LB se i v případech chronického onemocnění dá LB léčit, a ne jen tlumit příznaky onemocnění.

Doporučujeme dále ke čtení: