Diagnostika boreliozy

Dle příznaků a vývoje zdravotního stavu

  • klíště, poštípání hmyzem
  • erythema migrans
  • postupný vývoj typických příznaků jako jsou neurologické symptomy, kloubní potíže aj., nebo také typické kožní projevy - přetrvávající erytémy, boreliový lymfocytom, ACA atd.

V případě typického průběhu infekce od klíštěte přes erytém po rozvoj kloubního či neurologického onemocnění není o diagnoze pochyb. Takové případy však nebývají pravidlem.

Pokud jste již v minulosti byli pro boreliozu léčeni, a máte pocit, že se vám potíže vrátily, bude to nejspíš přesně tak, jak si myslíte. Mohou, ale nemusí vám to potvrdit laboratorní metody, protože po dlouhé době od nakažení často tělo proti chronické nákaze už nevytváří žádné protilátky. Potom lze po dohodě s vaším lékařem nebo na základě vaší vlastní důkladné úvahy zvolit vhodnou léčbu a sledovat, zda na vaše problémy zabere. Pokud ano, může dojít i k opětovné tvorbě protilátek a budete mít nejen zlepšený zdravotní stav, ale i svou diagnozu.

Pokud hledáte viníka vašich různorodých zdravotních problémů, a nemáte přímou historii boreliozy, dospějete pravděpodobně k diagnoze metodou pokus-omyl, na základě dlouhé pouti po ordinacích lékařů, léčitelích, obskurních léčebných metodách, užívání kvant léků na bolest či uklidnění, možná i s psychiatrickou diagnozou. Napovědět může zlepšení vašeho stavu po krátkodobé antibiotické léčbě nesouvisejících potíží (například pokud vás při léčbě angíny přestanou bolet klouby, a opakuje se to znovu při braní antibiotik na infikovanou kožní ranku). Zrovna tak vás přivede na stopu bouřlivá reakce asi druhým dnem po začátku užívání antibiotik, kterou lze zaměnit i za alergii, jedná se však o Jarisch-Herxheimerovu reakci. Pokračujte ve čtení a položte otázky ve fóru, tyto stránky jsou zde pro vás.

Pomocí laboratorních metod

Bohužel neexistuje žádný test, který by vám zcela jednoznačně potvrdil, že vaše zdravotní obtíže způsobuje právě borelioza, nebo naopak prokázal, že boreliozu nemáte, nebo že jste z boreliozy vyléčeni. Není žádná souvislost mezi hodnotami v laboratorních testech a aktivitou infekce, nebo potížemi, které infekce způsobuje. Pokles protilátek neznamená uzdravení a jejich zvýšení také není známkou zhoršení nemoci. Vysoké množství protilátek neukazuje na vážnější onemocnění, než má pacient s nízkými výsledky, nebo imunodeficitní úplně bez protilátek. V těchto případech může ukázat infekci až přímá diagnostika - nalezení borelií pod mikroskopem, nebo nalezení boreliových nukleových kyselin pomocí speciálních metod. Přímé metody jsou ovšem málo citlivé, a tak produkují velké množství falešně negativních výsledků. Navíc, ne každá laboratoř je spolehlivá. Z těchto faktů vyplývá, že laboratorní testy mohou podpořit vaši diagnozu, ale rozhodně nejsou směrodatné pro léčbu ani pro vývoj vaší nemoci. Pokud vám lékař řekne: "tímto testem vyloučíme boreliozu", nebo "vidím na testech, že jste vyléčen/a" jděte jinam. Diagnoza je vždycky individuální, a provádí se na základě anamnézy, současných potíží pacienta, kombinací více druhů testů a případně i empirickým testem reakce na antibiotika. Toto s vámi pravděpodobně váš obvodní, ale ani žádný specializovaný lékař iniciativně řešit nebude. Je to na vás.

Hlavním garantem a výzkumným pracovištěm pro diagnostiku (nikoliv však léčbu!) boreliozy by měla být Národní referenční laboratoř pro boreliozu ve Státním zdravotním ústavu, vedená dříve RNDr. Hulínskou. V současnosti tato laboratoř bohužel ztratila zkušené vedení i některé další pracovníky, používá běžné komerční testovací metody. Více informací viz Kauza SZÚ.
Jak postupovat a kolik vás to bude stát, když si chcete nechat udělat testy v SZÚ, se dozvíte v příspěvku diskusního fóra. Novou žádanku na vyšetření v SZÚ si můžete stáhnout zde: ŽÁDANKA o vyšetření v NRL pro lymeskou borreliózu.

Státní zdravotní ústav v rámci své činnosti dané zákonem zpracoval vyhlášku upravující diagnostické postupy pro lymskou boreliózu. Jedná se o normu, kterou je lékař povinen respektovat. Pokud ji nezná, můžete si ji vytisknout a předat mu ji. Důležitou zásadou v této vyhlášce obsaženou je povinnost testovat pacienta s negativními protilátkami v testu Elisa, ale přitom s příznaky onemocnění, přesnější metodou Western blot. Obsahuje také velmi důležitý pokyn nasadit pacientovi s typickým příznakem první fáze nemoci - tedy erythema migrans, ihned antibiotika bez dalšího vyšetřování a odkladu.
Příloha č. 23 vyhlášky 275/2010 ze dne 13. září 2010, kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce. Toto je zákonná norma stanovující závazný postup při stanovení diagnózy LB, jejím epidemiologickém hlášení a protiepidemických opatřeních.
Stahujte zde, tiskněte a rozšiřujte mezi cílové adresáty - své lékaře: Systém epidemiologické bdělosti lymeské borreliózy.

Obecně se laboratorní metody dělí na přímé a nepřímé, tj. mohou hledat přímo daný patogen (tedy borelie) nebo protilátky proti nim, které si tělo vytváří. Přímé laboratorní metody jsou závislé na tom, že je třeba odebrat nějaký materiál, ve kterém se právě v tu chvíli borelie vyskytují (v hojném množství) a ten pak správně vyšetřit. V případě boreliozy je to dost obtížné. Není možné provést nějaký stěr a kultivaci z něj jako při angíně. Nejčastěji se odebírá krev, ve které se borelie vyskytují málo, přesto však může jít o vhodnou metodu u pacientů, kteří netvoří protilátky. Větší úspěch mívají přímé metody z místa probíhající infekce, např. z výpotku na kloubu nebo z likvoru při akutní neuroborelioze.

Protilátky proti boreliím můžete hledat především v krvi, ale jejich hladina souvisí s funkcí imunitního systému, který borelie přímo ovlivňují ve svůj prospěch. Proto se opět jedná o metodu málo spolehlivou.

Laboratorní testy, i přes svou nespolehlivost, jsou pro vás důležité ze dvou důvodů:

  • Pokud váháte nad svou diagnozou a způsobem léčby, dokument z laboratoře vás může ujistit, že jste na správné cestě. Navíc během léčby chronické boreliozy mohou protilátky nejdřív vzrůst, což je známkou správného postupu - imunitní systém znovu bojuje s infekcí. Jakmile se budete uzdravovat, měly by nejprve klesat IgM protilátky a stoupat IgG, poté IgM vymizí a IgG začne také klesat. To je ovšem ideální případ při správné léčbě a plně funkčním imunitním systému.
  • Váš lékař bude klidnější a bude mít podklady pro jednání se zdravotní pojišťovnou, aby vás mohl správně léčit, pokud budete mít pozitivní laboratorní testy. Ne každému se podaří najít spolupracujícího lékaře, ale pokud ho máte, važte si ho, vzdělávejte si ho, pravidelně k němu choďte na testy a informujte ho o průběhu léčby.

Detekce protilátek

Protilátky (imunoglobuliny) proti boreliím začnou tvořit vaše B-lymfocyty až několik týdnů po nakažení, proto nemá cenu testovat je hned po vytažení klíštěte nebo vytvoření skvrny, určitě ne dříve než 3-6 týdnů po štípnutí. Pokud vám byla nasazena antibiotika dřív, než se protilátky vytvořily, je možné, že se ani tvořit nezačnou. Případně mohou být vyvázané v imunokomplexech, takže se v testu neukážou (nezreagují).

U většiny infekcí imunitní systém začíná tvořit nejprve protilátky typu IgM (imunoglobuliny M), pak za několik týdnů se tvoří i IgG protilátky (imunoglobuliny G). U některých infekcí tyto IgG zůstávají v těle celé roky. Protože borelioza je chronická, trvalá infekce, chronicky nemocný pacient by měl logicky mít především protilátky typu IgG. Jenže v tomto případě jsou častější nálezy IgM protilátek, protože pokaždé, když se borelie množí a mění svou povrchovou strukturu na obranu proti imunitnímu systému, pak jsou B-lymfocyty stimulovány k nové tvorbě IgM protilátek. Pak mohou vaše výsledky vypadat, jako byste léta trpěli "časnou nákazou".

V každém případě jsou protilátkové testy obrazem funkce jedné malé části imunitního systému, ne obrazem nemoci samé. Proto je nejdůležitější, jak se cítíte, ne jaká čísla máte na papíru z laboratoře.


Záložky Diagnostika zpracovala: 9/2009 Radka

Zdroje

[1] Bartůněk P, Bojar M, Hulínská D, Janovská D et al. Lymeská borelióza, 3. vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2006

[2] Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro lymeskou boreliózu

[3] Schwarzová K, Kost'anová Z, Holecková K, Spitalská E, Boldis V. Direct detection of Borrelia burgdorferi spirochetes in patients with early disseminated Lyme borreliosis. Cent Eur J Public Health 2009;17(4):179-82. online Dôkaz spirochét Borrelia burgdorferi u pacientov s včasnou diseminovanou formou lymeskej boreliózy

[4] Durovska J. et al. Our experience with examination of antibodies against antigens of Borrelia burgdorferi in patients with suspected Lyme disease. Bratisl Lek Listy 2010; 111(3):153-5. online Our experience with examination of antibodies against antigens of Borrelia burgdorferi in patients with suspected Lyme disease

[5] Baehr R et al. Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der Lyme-Borreliose. online Empfehlungen česky Směrnice pro diagnostiku a léčbu lymské boreliózy

[6] Charles L. Crist MD: Testování boreliózy pomocí Western blot testů

[7] informace výrobců testů, například výrobce setů pro PCR diagnostiku

Doporučené stránky