Historie srazů uživatelů

V sobotu 2. 10. 2010 proběhla v Brně řádná valná hromada občanského sdružení a setkání boreliotiků

Z velkoměsta tentokrát dorazila pouze Katja, ovšem některým členům nebylo líno dorazit i ze Slovenska a jiných dalekých končin. Sarinka se omluvila a čestný předseda poslal éterem alespoň zdravici, ve které poděkoval zúčastněným a požádal je aby pracovali zodpovědně a aktivně ve prospěch všech nemocných s LB.

Valná hromada si vyslechla a schválila výroční zprávu, kterou najdete na stránkách sdruzeni.borelioza.cz

Zdeněk s Petrem seznámili přítomné s krátkodobými plány na budoucí činnost OS, zejména:

  • vydání informačního letáku pro veřejnost o LB vhodného do čekáren lékařů apod., kde zbývá pouze dořešit tisk a distribuci
  • vydání brožurky pro lékaře, která se rodí sice bolestně, ale nadějně a to i ve spolupráci s odborníky v dané problematice
  • pokračování v komunikaci se Společností infekčního lékařství o připravovaných Doporučených postupech léčby LB
  • komunikace s Ministerstvem zdravotnictví a politickými zástupci občanů – byl schválen návrh oficiálního dokumentu který se po doplnění stane hlavním manifestem OS s dobře formulovanými požadavky na státní správu
  • další návštěva v laboratoři RNDr. Hulínské a kontaktování dalších potenciálně zajímavých a vstřícných odborníků
  • oslovení sponzorů, přípravu dotazníku pro členy OS, kde by se měli k možnostem sponzoringu vyjádřit

Z návrhů v diskusi zazněl ještě důraz na větší medializaci problematiky LB včetně prevence, která by měla být jedním z okruhů našeho zájmu a navíc na preventivní programy lze získat různé dotace apod. daleko nejsnadněji.

Připomněli jsme si také záměr kontaktovat zdravotní pojišťovny a to s konkrétním vyčíslením ekonomického zatížení státního systému při chronické LB v kontrastu s náklady na důkladné léčení časné infekce.

Měli bychom také jednat o větší státní podpoře činnosti našeho jediného vysoce odborného nekomerčního diagnostického pracoviště - NRL pro LB.

Bylo schváleno logo a jednotná grafika pro materiály OS, kterou již velmi brzy uvidíte. Dík za velkou a nezištnou práci yannce a grafickému studiu Studio Artefakt.

Po 16h dorazily ještě další známé i neznámé tváře a následovala volná debata a výměna zkušeností. Aladin přislíbil podat hlášení o svém úspěšném a doufám trvalém (vy)léčení a dodat tak odvahu a naději všem nemocným.

Za výkonný výbor
Radka, Petr