Historie srazů uživatelů

V sobotu 7. 12. 2013 proběhla od 13:00 v Praze v restaurantu Orlík valná hromada občanského sdružení a sraz boreliotiků

Valná hromada si vyslechla a schválila výroční zprávu, Petr vyhodnotil činnost sdružení v uplynulém roce:

 • distribuce brožury mezi lékaře – v prosinci 2012 byl zaslán průvodní dopis a vždy 5 ks brožurek členům výboru SIL a přednostům a primářům infekčních oddělení;
 • širší distribuce probíhá za pomoci Belly, jak přislíbila, vyhledává adresy lékařů a postupně zasíláme všem PL dle okresů
 • spolupráce se senátorem Okamurou – probíhá, na VH zaslal dopis, viz Různé
 • spolupráce s doc. Žákovskou při přípravě studentského semináře o LB – probíhá, uděleny odměny dvěma studentům za práce o LB, viz bod 5
 • veřejné promítání UOS v kině MAT, Praha – splněno, v rámci protestní akce v květnu

Dále bychom měli pokračovat v distribuci brožury lékařům, Petr také navrhnul sjednat další schůzku se zástupci SIL a MZdr. a seznámit je s novými články a výzkumy na poli LB.

Udělení cen za studentskou práci o LB

Na prvním místě se umístila práce Mgr. Martiny Nekolové za diplomovou práci na Masarykově univerzitě v Brně s názvem "Kultivace kmenů Borrelia burgdorferi sensu lato a detekce těchto mikroorganismů u odchycených hlodavců"

Na druhém místě se umístila práce Mgr. Martina Strnada za diplomovou práci na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích"Localization of Lyme disease spirochetes Borrelia Burgdorferi in ticks Ixodes ricinus"

Třetí místo nebylo uděleno.

Mgr. Nekolová přiblížila přítomným svou práci:

 • zkoumání prevalence borelií u hlodavců pomocí testů Elisa, PCR a kultivací
 • oživení zamražených vzorků borelií v různých typech růstových médií
 • vytvoření cystických forem v destilované vodě - borelie jsou po 4, 10 a 17 dnech v cystické formě schopny po vložení do růstového média opět rozvinutí do spirály, růstu a množení
 • zkoumání vzorků krve z nakažených myší pomocí speciální metody Dual Dur s médiem od dr. Bozsika, jedná se o první pokusy s myší krví, zatím bylo použito pouze u lidí

Petr přečetl

 • pozdrav Tomia Okamury pro účastníky srazu
 • dopis ministra zdravotnictví Hegera, ve kterém tvrdí, že pro existenci chronické LB nejsou důkazy

Čestný předseda přednesl proslov, poděkoval brněnské enklávě za práci pro OS, k dopisu od Hegera podotknul, že si dopisoval se Staňkovou a Benešem ze SIL, neprůstřelní, na žádné argumenty neslyší, malinko rozumnější se jeví Dr. Roháčová, schválila leták, je potřeba stále to zkoušet, stále se snažit, uznávané studie, upozorňovat, korespondenci předá ať v ní někdo pokračuje. V DBG je přes 300 lékařů, profesoři, docenti a stejně nic nezmůžou proti 30 tisícům ostatních německých lékařů. I tak ale má cenu v tom pokračovat, nesmíme to vzdát, postupovat malými krůčky, neustupovat - kdo se toho ujme? Už je unaven za ty roky...

Poté následovala volná debata a výměna zkušeností s nemocí a léčbou mezi přítomnými. Děkujeme všem zúčastněným. Rádi jsme se setkali!

Za výkonný výbor Radka, Petr