Finanční podpora občanského sdružení Borelioza CZ o.s.

Občanské sdružení Borelioza CZ o.s. je neziskovou organizací a jeho činnost je závislá nejen na dobrovolné práci jeho členů, ale také na finančních darech, které podporují dosažení cílů sdružení.

Budeme velice rádi, když i Vy přispějete a podpoříte tak naši činnost pro společnost.

Pokud se rozhodnete podpořit práci občanského sdružení Borelioza CZ o.s., můžete si vybrat, zda přispějete:

1. na běžnou činnost dle stanov, jakou je

  • vydávání informačních materiálů k prevenci proti lymské borelióze,
  • vyhledávání nejnovějších informací pro nemocné i jejich lékaře o možnostech léčby,
  • prosazování nejmodernějších trendů léčby do léčebných postupů, směrnic a standardů léčebné péče,
  • spolupráce s odbornými medicínskými a farmaceutickými pracovišti a zahraničními sdruženími pacientů i lékařů,
  • snaha o zřízení léčebných center specializovaných na lymskou boreliózu, kladení zvýšeného důrazu na informace o borelióze ve výuce na lékařských univerzitách a zdravotních školách a také o celoživotní vzdělávání lékařů v této problematice.

2.  na sbírku k podpoře výzkumu diagnostiky a léčby lymské boreliózy

  • cílem je podpořit talentované mladé vědecké pracovníky, studenty bakalářských, magisterských, doktorských a postdoktorských programů českých univerzit a zvýšit jejich motivaci a zájem o studium problematiky lymské boreliózy. Sdružení si klade za cíl každoročně posoudit kvalitu vytvořených prací, které budou výkonnému výboru OS předloženy či zaslány a vybrané práce mimořádné kvality ocenit jednorázovou peněžní prémií 10 tis. Kč, která může být rozdělena mezi první tři nejlepší práce v poměru 5, 3 a 2 tis. Kč za první, druhé a třetí místo.
  • v případě úspěchu sbírky se sdružení zavazuje podpořit mimořádně talentovaného doktoranda či postdoktoranda měsíčním stipendiem.

Odečtení finančního daru od základu daně

Hodnotu vašeho daru si můžete odečíst od základu daně z příjmu, u fyzických osob nejvýše 10 % ze základu daně a nejméně 1.000,- Kč, u právnických osob nejvýše 5 % ze základu daně a minimálně 2.000,- Kč za rok. Pro tento účel s vámi uzavřeme darovací smlouvu, kterou vám zašleme na základě vyplnění darovacího formuláře.

Chci darovat finanční částku občanskému sdružení Borelioza CZ o.s.